LAGUNTZAILEA

MECNA

Lankidetza -eredu berria

Nafarroako Kultur Mezenasgoaren Legeak lankidetza-eredu berri bat ezartzen du proiektu edo jarduera kulturalak egiteko. Entitate eta artistek Nafarroako Gobernuak interes sozialeko kultur eta arte ekimenei ematen dien MECNA saria jaso dezakete. Partikularrek eta haiek babesten dituzten enpresek pizgarri fiskal garrantzitsuak dituzte.

MECNAk aitortzen du herritarrek, enpresaburuek eta gizarteak konpromisoa dutela kultura sustatzeko eta finantzatzeko. Obanoseko Misterioa eta bere jarduera paraleloak, proiektu gisa, MECNA izendatu zituen 2021eko urtarrilean Vianako Printzea Erakundea-Kultura Zuzendaritza Nagusiak. Horregatik, laguntza eskatzen dizugu.

PERTSONA FISIKOAK
Pertsona fisikoek eskubidea izango dute pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren kuotatik kentzeko dohaintzak, erabilera-maileguak eta lankidetza-hitzarmenen ondorioz ordaindutako zenbatekoak eta egindako gastuak baloratzen diren lehen 150 euroen % 80. Lehenengo 150 €-tik aurrera, % 40ko kenkarirako eskubidea izango da.

200 €-KO DOHAINTZA BATERAKO ADIBIDEA

  • Lehenengo 150 €( % 80ko kenkaria = 120 €)
  • Gainerakoa: 50 €( % 40ko kenkaria = 20 €)
  • Kenkaria, guztira: 120 €+ 20 €= 140 €

ENPRESAK
Sozietateen gaineko Zergaren subjektu pasiboek bi onura fiskal izango dituzte.

Partida kengarritzat hartuko dira dohaintzak eta erabilera-maileguak baloratzeko zenbatekoak, edo lankidetza-hitzarmenen ondorioz egindako kopuruak eta gastuak.
Gainera, kopuru horiengatik, kuota likidoan lehen 300 euroen % 30eko kenkaria izateko eskubidea izango dute. Lehenengo 300 €-tik aurrera, kuota likidoaren % 20ko kenkarirako eskubidea izango dute.

ZER JASOKO DUZU TRUKEAN?
Mezenasgoaren legearen arabera, horrelako laguntzak ez dira interesik gabeak, eta, beraz, ez da kontraprestazio gehigarririk egon behar nire ekarpenak dakarren onura fiskalari. Zure ekarpenarekin, kultura-adierazpenen aniztasuna eta kultura-herritartasunaren sorrera defendatzen ari zara.

Mezenas gisa laguntzen dutenak MISTERIOAREN LAGUNTZAT hartuko dira ekarpenaren urtean.

Edozein zalantza izanez gero, jarri gurekin harremanetan