ERMANDADEA

Arnotegiko ermitau-ermandadea

Arnotegiko Ermitauko Ermandadeak, 1967an sortu zenetik, bere gain hartu zuen Misterioa eszenaratzeko ardura. Gaur egun, Obanosko Misterio Fundazioan lan egiten jarraitzen du, eta fundazio horren patroi sortzailea da.

Irabazi asmorik gabeko elkarte gisa, ermandadeak helburu hauek lortzera bideratzen du bere jarduera:

  • Santa Mariarekiko gurtza eta debozioa sustatzea.
  • Obanosko herriaren garapen erlijioso, kultural, turistiko eta soziala sustatzen duten bilera eta topaketak bultzatu eta erraztea, eta “Misterio de Obanos” fundazioarekin elkarlanean aritzea. Arnotegiko Ermitauko Ermandadea Obanosko eta beste herri batzuetako bizilagunek osatzen dute hein handi batean.
  • Egokitzat jotzen dituen kultur eta gizarte jarduerak egitea.
  • “Misterio de Obanos” fundazioari laguntza ematea, “Obanosko misterioa” irudikatzeko eta jantziak mantentzeko.

Ermandadearen osaera

Arnotegiko Ermitauko Ermandadea 18 urtetik gorako pertsonek osatzen dute, eskaera behar bezala egin eta beren xedeekin lankidetzan aritu eta estatutuak onartu nahi badituzte.

Bazkideek eskubide hauek dituzte:

  • Batzar Orokorrean parte hartzea, hizpidea eta botoa izateko eskubidearekin.
  • Zuzendaritza Batzordeko kide izateko hautatua izatea.
  • Elkartearen martxaren berri izatea.

Bazkideen betebeharrak dira:

  • Arnotegiko ermita mantendu eta zaintzea.
  • San Gillermoren eta Erromerien jaian laguntzea.
  • Urteko kuota ordaintzea.

Zuzendaritza Batzordea lehendakariak, Ermitau Nagusiak, lehendakariordeak edo Bigarren Ermitauak, idazkariak edo kronistak, diruzainak, lau kidek eta Capellánek osatzen dute. Gaur egun, Obanosko Misterioaren antolaketaren pisu nagusia dutenak dira.