HISTORIA

“Misterio de Obanos Fundazioa irabazi-asmorik gabeko elkarte bat da, izaera pribatukoa eta iraunkorra duena, eta Nafarroako Foru Zuzenbidea arauen arabera eratzen da.

Halaber, berezko nortasun juridikoa du eta jarduteko gaitasun osoa, aplikatzekoak diren legezko xedapenek eta Estatutuek espresuki ezarritako mugak besterik gabe.