Helburuak

  • «Obanosko Misterioa»ren antzezpena berreskuratzen, antolatzen eta gauzatzen laguntzea, obraren jatorrizko espirituari eusten zaiola zainduz.
  • Gaur egun «Obanosko Misterioa» Fundazioaren ondarea osatzen duten ondasunak eta, dohaintzen, eskuratzeen edo inbertsio berrien bidez ondare horretan sar daitezkeen ondasun guztiak kontserbatzea, babestea eta zaintzea.
  • «Obanosko Misterioa» obra antzeztearekin zuzenean edo zeharka lotutako beste edozein jarduera sustatzea.
  • Nafarroako Donejakue Bidearen balio espiritual, historiko eta kulturalak berreskuratzea xede duten programak sustatzen eta garatzen laguntzea.
Fotografía: Jon Tyson