Lagundu/Egin zaitez MECNA

Kultura sortu

Lankidetza eredu berria

Nafarroako Kultur Mezenasgoari buruzko Legeak lankidetza publiko-pribatuko eredu berri bat ezarri du kultura-proiektuek edo -jarduerak egiteko. Entitate eta artistek Nafarroako Gobernuak interes sozialeko kultura- eta arte-ekimenei ematen dien MECNA aipamena jaso dezakete. Partikularrek eta haiek babesten dituzten enpresek pizgarri fiskal garrantzitsuak dituzte.

MECNAk aitortzen du herritarrek, enpresaburuek eta gizarteak kultura sustatzeko eta finantzatzeko duten konpromisoa. Obanosko Misterioa eta bere jarduera paraleloak, proiektu gisa, MECNA saritu zituen 2021eko urtarrilean Kultura Zuzendaritza Nagusia – Vianako Printzea Erakundeak. Horregatik, laguntza eskatzen dizugu.

PERTSONA FISIKOAK

Pertsona fisikoek eskubidea izango dute dohaintzak, erabilera-maileguak eta lankidetza-hitzarmenen bidez ordaindutako eta egindako gastuak baloratzen diren lehen 150 €-en % 80 kentzeko pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren kuotan. 150 €-tik aurrera, % 40ko kenketa egiteko eskubidea izango dute.

200 €-KO DOHAINTZARAKO ADIBIDEA

– Lehenengo 150 € (% 80ko kenketa = 120 €)

– Gainerakoa: 50 € (% 40ko kenketa = 20 €)

Kenketa guztira: 120 € + 20 € = 140 €

ENPRESAK

Sozietateen gaineko zergaren subjektu pasiboek bi onura fiskal izango dituzte. 

  1. Partida kengarritzat joko dira dohaintzak eta erabilera-maileguak baloratzeko erabiltzen diren zenbatekoak, edo lankidetza hitzarmenen bidez egindako zenbatekoak eta gastuak. 
  2. Gainera, zenbateko horiengatik, kuota likidoan lehen 300 €-tik % 30eko kenketa egiteko eskubidea izango dute. 300 €-tik aurrera, % 20ko kenketa egiteko eskubidea izango dute.
ZER JASOKO DUZU TRUKEAN?

Mezenasgoko Legearen arabera, horrelako laguntzak desinteresatuak dira eta, ondorioz, ez zaio kontraprestaziorik gehitu behar nire ekarpenak sortzen duen onura fiskalari. Zure ekarpenarekin kultura-adierazpenen aniztasuna eta kultura-hiritartasunaren premia defendatzen ari zara.

Mezenas gisa laguntzen dutenak MISTERIOAREN ADISKIDETZAT joko dira ekarpena egindako urtean.

Obanosko Misterioa

Harremanetarako

Fundación Misterio de Obanos
C/ Nuestra Señora de Arnotegui, 19
31151 Obanos
Navarra (España)
+34 948 344 544
+34 948 344 541
info@misteriodeobanos.org

Harremanetarako formularioa